Jacqueline Noelmans thuisverpl

Privacy verklaring

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door Jacqueline Noelmans, Kloosterstraat 26, 3770 Vlijtingen-Riemst. Jacqueline Noelmans staat in voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens en bij eventuele vragen, kan u haar eenvoudig contacteren: tel 0496 05 36 20 of jacqueline.noelmans@gmail.com

Doeleinden van de verwerking

Informatie en communicatie
Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Jacqueline Noelmans, worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter gebruikt worden voor een verdere communicatie tussen Jacqueline Noelmans en de informatieverstrekker. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties of verwerkers (zoals bijvoorbeeld softwareleveranciers) en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden (bijvoorbeeld nieuwsbrieven).

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Recht van inzage

U heeft het recht om te vragen of Jacqueline Noelmans gegevens van u verwerkt voor andere doeleinden dan hierboven omschreven en inzage te krijgen in die gegevens. 

Recht op rectificatie

U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen of onvolledige gegevens aan te vullen.

Recht op het verwijderen van gegevens

U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor Jacqueline Noelmans (zoals hierboven omschreven) de gegevens heeft verzameld.

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

Jacqueline Noelmans stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die worden verwerkt, te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal Jacqueline Noelmans u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk.

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).


Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dat gebeurt enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Hieronder leest u welke cookies wij gebruiken en hoe deze cookies werken.

Sessiecookie
Deze worden gebruikt om ingelogde gebruikers te kunnen identificeren, en om te kunnen valideren of het ingediende verzoek van een websitegebruiker geldig is. Deze cookies zijn enkel functioneel van aard.

Google Analytics
Via Google Analytics verzamelen wij gegevens van onze bezoekers en hun surfgedrag. De informatie wordt verzameld via ‘trackingcookies’, waarmee we kunnen zien hoe bezoekers de website gebruiken via diverse rapporten. De gegevens zijn geanonimiseerd, zo worden IP-adressen bijvoorbeeld niet inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van de gegevens zijn wij in staat eventuele wijzigingen aan de website te doen om onze bezoekers nog beter van dienst

Uitzetten of niet accepteren van cookies
De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Als u wilt dan kun u ervoor kiezen om de browser zo in te stellen dat deze cookies weigert, of kan u zelf de cookiemelding niet accepteren.